BNN BHARAT NEWS
आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द......5122 विक्रम संवत्....2077 शक संवत्......1942 मास..............श्रावण पक्ष.................कृष्ण तिथी............चतुर्थी प्रातः 10.13...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द.......5122 विक्रम संवत्......2077 शक संवत्........1942 मास.......श्रावण पक्ष..........कृष्ण तिथि ......तृतीया प्रातः...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. कलियुगाब्द....5122 विक्रम संवत्...2077 शक संवत्......1942 रवि...... दक्षिणायन मास.............श्रावण पक्ष.................कृष्ण तिथी...........द्वितीया प्रातः...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ==================== कलियुगाब्द.......5122 विक्रम संवत्......2077 शक संवत्.........1942 रवि........दक्षिणायन मास............श्रावण पक्ष...............कृष्ण तिथी.........प्रतिपदा प्रातः...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द........5122 ●विक्रम संवत्.......2077 ●शक संवत्..........1942 ●मास...........आषाढ़ ●पक्ष...............शुक्ल ●तिथी...........पूर्णिमा प्रातः 10.16 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास............आषाढ़ ●पक्ष................शुक्ल ●तिथी...........चतुर्दशी प्रातः 11.36...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द.....5122 विक्रम संवत्....2077 शक संवत्......1942 मास.............आषाढ़ पक्ष................शुक्ल तिथी............द्वादशी दोप 03.18...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो कलियुगाब्द....5122 विक्रम संवत्...2077 शक संवत्......1942 मास..........आषाढ़ पक्ष..............शुक्ल तिथी........एकादशी संध्या 05.30 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. कलियुगाब्द........5122 विक्रम संवत्......2077 शक संवत्........1942 रवि..........दक्षिणायन मास...............आषाढ़ पक्ष..................शुक्ल तिथी..............दशमी संध्या 07.50...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द......5122 विक्रम संवत्.....2077 शक संवत्........1942 रवि.........दक्षिणायन मास.............आषाढ़ पक्ष................शुक्ल तिथी............नवमी रात्रि...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द........5122 विक्रम संवत्......2077 शक संवत्.......1942 मास...............आषाढ़ पक्ष..................शुक्ल तिथी..............अष्टमी रात्रि 12.35...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास...............आषाढ़ ●पक्ष..................शुक्ल ●तिथी.............सप्तमी रात्रि 02.53 पर्यंत पश्चात...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द......5122 विक्रम संवत्....2077 शक संवत्.......1942 मास........आषाढ़ पक्ष..........शुक्ल तिथी........पंचमी प्रातः 07.02...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द.......5122 विक्रम संवत्......2077 शक संवत्........1942 मास........आषाढ़ पक्ष...........शुक्ल तिथी........चतुर्थी प्रातः 08.46...

आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग,  ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास.......आषाढ़ ●पक्ष...........शुक्ल ●तिथी.......तृतीया प्रातः 10.12 पर्यंत पश्चात चतुर्थी ●रवि......उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.43.36 पर...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द.......5122 विक्रम संवत्.....2077 शक संवत्......1942 रवि.......उत्तरायण मास..........आषाढ़ पक्ष.............शुक्ल तिथी........द्वितीया प्रातः...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द.......5122 विक्रम संवत्......2077 शक संवत्.........1942 रवि............उत्तरायण मास...............आषाढ़ पक्ष................शुक्ल तिथी..........प्रतिपदा प्रातः...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ==================== ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास........आषाढ़ ●पक्ष.............कृष्ण ●तिथी.....अमावस्या दोप 12.08...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●मास........आषाढ़ ●पक्ष...........कृष्ण ●तिथी......चतुर्दशी प्रातः 11.49 पर्यंत पश्चात आमवस्या ●रवि.......उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.42.41 पर ●सूर्यास्त..संध्या 07.14.39 पर...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द......5122 विक्रम संवत्....2077 शक संवत्.......1942 मास......आषाढ़ पक्ष............कृष्ण तिथी......त्रयोदशी प्रातः 10.59...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द.....5122 विक्रम संवत्.....2077 शक संवत्........1942 मास.......आषाढ़ पक्ष...........कृष्ण तिथी........द्वादशी प्रातः 09.38...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== कलियुगाब्द.......5122 विक्रम संवत्......2077 शक संवत्.........1942 मास.......आषाढ़ पक्ष...........कृष्ण तिथी......एकादशी प्रातः 07.49...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्......2077 ●शक संवत्......1942 ●रवि..........उत्तरायण ●मास..........आषाढ़ ●पक्ष............कृष्ण ●तिथी.......एकादशी दुसरे...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●रवि.......उत्तरायण ●मास......आषाढ़ ●पक्ष.........कृष्ण ●तिथी......दशमी दुसरे...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●मास......आषाढ़ ●पक्ष..........कृष्ण ●तिथी.......नवमी रात्रि 03.19...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास.............आषाढ़ ●पक्ष................कृष्ण ●तिथी...........सप्तमी रात्रि 10.55...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द...5122 ●विक्रम संवत्..2077 ●शक संवत्....1942 ●मास.........आषाढ़ ●पक्ष.............कृष्ण ●तिथी...........षष्ठी रात्रि 09.15...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द........5122 ●विक्रम संवत्......2077 ●शक संवत्........1942 ●मास...........आषाढ़ ●पक्ष..............कृष्ण ●तिथी..........पंचमी रात्रि 08.09...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द........5122 ●विक्रम संवत्......2077 ●शक संवत्........1942 ●रवि.......उत्तरायण ●मास..........आषाढ़ ●पक्ष.............कृष्ण ●तिथी..........चतुर्थी संध्या...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●रवि...........उत्तरायण ●मास...........आषाढ़ ●पक्ष..............कृष्ण ●तिथी...........तृतीया रात्रि...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास...........आषाढ़ ●पक्ष..............कृष्ण ●तिथी.........द्वितीया रात्रि 09.00...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास..........ज्येष्ठ ●पक्ष...........शुक्ल ●तिथी.......पूर्णिमा रात्रि 12.44...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास.............ज्येष्ठ ●पक्ष..............शुक्ल ●तिथी........त्रयोदशी प्रातः 0606...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास.......ज्येष्ठ ●पक्ष.........शुक्ल ●तिथी......द्वादशी प्रातः 09.05...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●रवि........उत्तरायण ●मास..............ज्येष्ठ ●पक्ष..............शुक्ल ●तिथी........एकादशी दोप...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●रवि.......उत्तरायण ●मास.............ज्येष्ठ ●पक्ष..............शुक्ल ●तिथी...........दशमी दोप 02.55...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास..............ज्येष्ठ ●पक्ष.............शुक्ल ●तिथी...........नवमी संध्या 05.34...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास..............ज्येष्ठ ●पक्ष..............शुक्ल ●तिथी..........अष्टमी संध्या 07.54 पर्यंत पश्चात नवमी ●रवि.........उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.42.55 पर ●सूर्यास्त..संध्या 07.07.12 पर...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्..2077 ●शक संवत्.....1942 ●मास............ज्येष्ठ ●पक्ष.............शुक्ल ●तिथी........सप्तमी रात्रि 09.52...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास.......ज्येष्ठ ●पक्ष........शुक्ल ●तिथी.......षष्ठी रात्रि 11.24...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●मास...........ज्येष्ठ ●पक्ष............शुक्ल ●तिथी.........पंचमी रात्रि 12.29 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●रवि....उत्तरायण ●मास.......ज्येष्ठ ●पक्ष.......शुक्ल ●तिथी.....चतुर्थी रात्रि 01.07...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●रवि........उत्तरायण ●मास...........ज्येष्ठ ●पक्ष.............शुक्ल ●तिथी..........तृतीया रात्रि 01.16 पर्यंत पश्चात चतुर्थी ●सूर्योदय..प्रातः 05.43.01 पर ●सूर्यास्त..संध्या 07.05.15 पर...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●मास.......ज्येष्ठ ●पक्ष........शुक्ल ●तिथी....द्वितीया रात्रि 12.59...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

●कलियुगाब्द........5122 ●विक्रम संवत्.......2077 ●शक संवत्.........1942 ●मास.........ज्येष्ठ ●पक्ष..........शुक्ल ●तिथी.......प्रतिपदा रात्रि 12.15 पर्यंत पश्चात द्वितीया ●रवि......उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.43.05 पर ●सूर्यास्त..संध्या 07.04.20 पर...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास............ज्येष्ठ ●पक्ष.............कृष्ण ●तिथी......अमावस्या रात्रि 11.06 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास.......ज्येष्ठ ●पक्ष........कृष्ण ●तिथी.....चतुर्दशी रात्रि 09.34 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास.............ज्येष्ठ ●पक्ष..............कृष्ण ●तिथी........त्रयोदशी संध्या 07.41 पर्यंत पश्चात चतुर्दशी ●रवि..........उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.44.25 पर ●सूर्यास्त..संध्या 07.02.38 पर...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●रवि.......उत्तरायण ●मास............ज्येष्ठ ●पक्ष............कृष्ण ●तिथी........द्वादशी संध्या 05.30...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●रवि.......उत्तरायण ●मास.............ज्येष्ठ ●पक्ष..............कृष्ण ●तिथी........एकादशी दोप 03.08...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास..........ज्येष्ठ ●पक्ष...........कृष्ण ●तिथी........दशमी दोप 12.43 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास...........ज्येष्ठ ●पक्ष............कृष्ण ●तिथी.........नवमी प्रातः 10.24 पर्यंत पश्चात दशमी ●रवि.......उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.46.05 पर ●सूर्यास्त..संध्या 07.01.20 पर...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द........5122 ●विक्रम संवत्......2077 ●शक संवत्........1942 ●मास............ज्येष्ठ ●पक्ष.............कृष्ण ●तिथी.........अष्टमी प्रातः 08.23 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास...............ज्येष्ठ ●पक्ष...............कृष्ण ●तिथी...........सप्तमी प्रातः 06.14 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्......2077 ●शक संवत्........1942 ●मास............ज्येष्ठ ●पक्ष.............कृष्ण ●तिथी...........षष्ठी प्रातः 05.59 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●रवि.......उत्तरायण ●मास.............ज्येष्ठ ●पक्ष..............कृष्ण ●तिथी..........पंचमी प्रातः 05.53...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द........5122 ●विक्रम संवत्......2077 ●शक संवत्.........1942 ●रवि........उत्तरायण ●मास.............ज्येष्ठ ●पक्ष..............कृष्ण ●तिथी..........चतुर्थी प्रातः 06.36...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास.............ज्येष्ठ ●पक्ष..............कृष्ण ●तिथी...........तृतीया प्रातः 08.06 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●मास..........ज्येष्ठ ●पक्ष...........कृष्ण ●तिथी.......द्वितीया प्रातः 10.19 पर्यंत पश्चात तृतीया ●रवि......उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.49.26 पर ●सूर्यास्त..संध्या 06.57.38 पर...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास........ज्येष्ठ ●पक्ष..........कृष्ण ●तिथी.....प्रतिपदा दोप 01.06 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●मास.........बैशाख ●पक्ष............शुक्ल ●तिथी.........पूर्णिमा दोप 04.18 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास...............बैशाख ●पक्ष..................शुक्ल ●तिथी............चतुर्दशी संध्या 07.46 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●रवि........उत्तरायण ●मास...........बैशाख ●पक्ष.............शुक्ल ●तिथी........त्रयोदशी रात्रि 11.21...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●रवि.........उत्तरायण ●मास.............बैशाख ●पक्ष................शुक्ल ●तिथी.........एकादशी प्रातः 06.13...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास...............बैशाख ●पक्ष..................शुक्ल ●तिथी..............दशमी प्रातः 09.07 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास..........बैशाख ●पक्ष...........शुक्ल ●तिथी.........नवमी प्रातः 11.32 पर्यंत पश्चात दशमी ●रवि........उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.53.26 पर ●सूर्यास्त..संध्या 06.54.38...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ==================== ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास........बैशाख ●पक्ष...........शुक्ल ●तिथी.......अष्टमी दोप 01.22...

आज का पंचांग, दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●मास................बैशाख ●पक्ष...................शुक्ल ●तिथी..............सप्तमी दोप 02.34 पर्यंत पश्चात...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द...5122 ●विक्रम संवत्..2077 ●शक संवत्.....1942 ●मास.......बैशाख ●पक्ष..........शुक्ल ●तिथी.........षष्ठी दोप 03.08 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द........5122 ●विक्रम संवत्......2077 ●शक संवत्.........1942 ●रवि....उत्तरायण ●मास.....बैशाख ●पक्ष.......शुक्ल ●तिथी....पंचमी दोप 03.04...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●मास........बैशाख ●पक्ष...........शुक्ल ●तिथी.......तृतीया दोप 01.21 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची:  ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्.....1942 ●मास........बैशाख ●पक्ष...........शुक्ल ●तिथी........द्वितीया प्रातः 11.50 पर्यंत पश्चात तृतीया ●रवि.........उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः 05.58.46 पर ●सूर्यास्त..संध्या 06.51.38...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्.....1942 ●मास........बैशाख ●पक्ष...........कृष्ण ●तिथी...अमावस्या प्रातः 07.55 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्.....1942 ●मास........बैशाख ●पक्ष...........कृष्ण ●तिथी...अमावस्या प्रातः 07.55 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास.........बैशाख ●पक्ष............कृष्ण ●तिथी....अमावस्या दुसरे दिन प्रातः...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●रवि.....उत्तरायण ●मास.......बैशाख ●पक्ष..........कृष्ण ●तिथी.....चतुर्दशी दुसरे दिन...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●रवि......उत्तरायण ●मास.......बैशाख ●पक्ष..........कृष्ण ●तिथी.....त्रयोदशी रात्रि 03.12...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●मास..........बैशाख ●पक्ष.............कृष्ण ●तिथी.........द्वादशी रात्रि 12.44 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग ---- ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास.......बैशाख ●पक्ष..........कृष्ण ●तिथी.....एकादशी रात्रि 10.19 पर्यंत पश्चात द्वादशी ●रवि.....उत्तरायण ●सूर्योदय..प्रातः...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास......बैशाख ●पक्ष..........कृष्ण ●तिथी........दशमी रात्रि 08.06 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●मास........बैशाख ●पक्ष..........कृष्ण ●तिथी........नवमी संध्या 06.15 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●मास......बैशाख ●पक्ष........कृष्ण ●तिथी.....अष्टमी दोप 04.56 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●रवि......उत्तरायण ●मास........बैशाख ●पक्ष...........कृष्ण ●तिथी........सप्तमी दोप 04.17...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●रवि......उत्तरायण ●मास....बैशाख ●पक्ष.......कृष्ण ●तिथी......षष्ठी दोप 04.25...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●मास.......बैशाख ●पक्ष.........कृष्ण ●तिथी........पंचमी संध्या 05.23 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्.....1942 ●मास............बैशाख ●पक्ष...............कृष्ण ●तिथी...........चतुर्थी संध्या 07.08 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ==================== ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●मास....बैशाख ●पक्ष.......कृष्ण ●तिथी....तृतीया रात्रि 09.37...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●मास............चैत्र ●पक्ष...........शुक्ल ●तिथी.......पूर्णिमा प्रातः 08.05 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●रवि.......उत्तरायण ●मास.............चैत्र ●पक्ष.............शुक्ल ●तिथी........चतुर्दशी दोप 12.01...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्........1942 ●रवि...........उत्तरायण ●मास.................चैत्र ●पक्ष...............शुक्ल ●तिथी.........त्रयोदशी दोप 03.49...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द....5122 ●विक्रम संवत्...2077 ●शक संवत्......1942 ●मास.............चैत्र ●पक्ष............शुक्ल ●तिथी........द्वादशी संध्या 07.21 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द.......5122 ●विक्रम संवत्......2077 ●शक संवत्.........1942 ●मास...........चैत्र ●पक्ष..........शुक्ल ●तिथी........दशमी रात्रि 12.54 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द.....5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्......1942 ●मास............चैत्र ●पक्ष..........शुक्ल ●तिथी.......अष्टमी रात्रि 03.39 पर्यंत...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ मंगलमय हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्....2077 ●शक संवत्.......1942 ●रवि.....उत्तरायण ●मास...........चैत्र ●पक्ष...........शुक्ल ●तिथी........सप्तमी रात्रि 03.48 पर्यंत पश्चात अष्टमी...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●रवि........उत्तरायण ●मास..............चैत्र ●पक्ष.............शुक्ल ●तिथी............षष्ठी रात्रि 03.14...

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो

रांची: आज का पंचांग, आपका दिन शुभ (मंगलमय) हो. ●कलियुगाब्द......5122 ●विक्रम संवत्.....2077 ●शक संवत्.......1942 ●मास................चैत्र ●पक्ष...............शुक्ल ●तिथी...........पंचमी रात्रि 02.00 पर्यंत...

Page 1 of 2 1 2

अपना ईमेल डालिये और निचे Subscribe बटन पर Click कीजिये:

Delivered by BnnBharatNews

Latest Updates